Certyfikaty

Posiadamy niezbędne certyfikaty umożliwiające nam pracę związaną z budowaniem boisk i placów zabaw.

Certyfikat na nawierzchnię bezpieczną

Certyfikat dotyczący urządzeń na place zabaw